Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gerekli Belgeler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 MADDE 8- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili birime başvurmaları gerekir:

a) Özel öğrenci olarak gitmek istediği üniversiteden bir veya en fazla iki yarıyıl olmak üzere kaç yarıyıl ders almak istediğini, gideceği üniversiteyi, ders alacağı akademik birimi ile programını, almak istediği dersleri ve kredilerini belirten dilekçe,

 b) Disiplin cezası almadığını gösterir belge,

 c) Not Durum Çizelgesi, ç) Öğrencinin yerleştirme puanını gösterir sınav sonuç belgesi,

d) Ders içerikleri,

 e) Yabancı dille eğitim yapılan programlara başvuran öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,

 f) Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,


12 Temmuz 2019