Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

       Spor Bilimleri Fakültesi bilimin ışığında, çağdaş uygarlık yolunda bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan, araştırmaya önem veren, yenilikçi, şeffaf ve adalet ilkesiyle hareket ederek, geleceğe güvenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı 21. yüzyılın ihtiyacı olan sporcuları yetiştirmeyi hedefleyen, değişime açık bir fakültedir.

      Fakültemizin faaliyetleri, öğrencilerimizin üst düzey bir eğitim almaları, bunun yanında kültürel, sanatsal ve sportif açıdan kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla planlanmaktadır. Üniversiteler aynı zamanda düşünce özgürlüğünün ve demokrasi kültürünün kazanıldığı ortamlar olduğu için bu ortamlarda nitelikli insanların yetişmesi, bilim ve teknoloji üretmek, projeler geliştirmek ve bu kazanımların insanlığın ve ülkenin yararına sunulması gerekmektedir. Bu amaçtan fakültemiz; yetiştirdiği gençlerin en iyi hizmeti ve eğitimi alabilmeleri için çalışan akademik ve idari personelimiz varlık nedenlerinin bu değerli gençler olduğunun bilincindedirler. Bu bilinçle tüm personelimiz görev ve sorumluluklarının farkında olarak stratejik planımız dâhilinde tüm paydaşlarına yönelik faaliyetlerine devam edecektir.

 

                                                                                                                                             Prof. Dr. Yusuf CAN

                                               Dekan V.