Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Misyon

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak misyonumuz, çağdaş spor eğitim-öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek, nitelikli öğretmenler, antranör, yönetici ve sporcular yetiştirmek ayrıca genel eğitim ve özel öğretim alanlarında toplum için faydalı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Öğretme stratejilerini ve tekniklerini öğrencilerine aktarırken, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan, eleştirel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler, sporcular, antranörler ve yöneticiler yetiştirmek temel amacımızdır. Bununla birlikte yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmek amacımızdır.

    Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için büyük bir azimle çalışan, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, değişen bilgi çağında dünyayı bir bütün olarak anlayabilen, bilimsel anlayışlı, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği ön plandadır. Özgüven ve hoşgörüsü olan ve tabii ki ülkemiz çıkarlarını önde tutan öğretmenler, antranörler, yöneticiler ve sporcular yetiştirilmesi de ana görevlerimiz olarak hedeflenmiştir.

Vizyon

 

Bireylerin sağlıklı, üretken ve dengeli kişilik geliştirmelerinde, bedensel, zihinsel, duygusal olarak sağlıklı gelişimlerinde, sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde ve yönlendirilmesinde etkin bir rol oynamak,