Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Misyonumuz

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak misyonumuz, çağdaş eğitim-öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilecek, nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, antrenör, yönetici ve spor elemanları yetiştiren ve öğrencilerini, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan, eleştirel düşünebilen, düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen kişiler olarak yetiştirmeyi görev kabul eden ve sporla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Türk sporunun gelişmesine en yüksek katkıyı sağlamayı amaç edinen bir fakülte olmaktır. 

 

 

Vizyonumuz

      Bireylerin sağlıklı, üretken ve dengeli kişilik geliştirmelerinde, bedensel, zihinsel, duygusal olarak sağlıklı gelişimlerinde, sosyal yeteneklerinin geliştirilmesinde ve yönlendirilmesinde etkin bir rol oynayan ve bu nitelikleriyle saygınlık kazanarak tercih edilen bir Fakülte olmaktır.

 

 

Temel Değerlerimiz

 

Aklın, ahlakın ve bilimin ışığında;

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, etik kurallara uygunluğu, kaliteyi, toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı, ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine uygun olarak Türk sporunun gelişmesine en yüksek katkıyı sunacak çalışmalar yapmayı temel değerlerimiz olarak görmekteyiz.